Reklamní pozice premium odkaz

Důležité rady o investování a rizika 1/2

Důležité rady o investování a rizika 1/2

Ilustrační foto

Riziko inflace

Inflace je pojem, kterým se označuje ztráta hodnoty peněz. Tedy situace, kdy si lze za stejný obnos koupit v budoucnu více, nebo méně. Riziko inflace je spojeno s tím, že pokud jsou peníze investovány do variant s nízkým zhodnocením, může následně dojít k tomu, že peníze nepokryjí ani míru inflace, což je špatně. Investice sice vydělá, ale koupit si lze za peníze méně, než v době kdy byly investovány.

Klasické investiční riziko

To by si měl uvědomit každý člověk, který se při investování rozhodne. Důvodem je pochopitelně to, že může o své finanční prostředky celkem jednoduše přijít. Stačí několik neuvážených kroků. Cílem každého investora by mělo být snižování investičního rizika. A jak? Možnosti jsou různé:

·         Volit bezpečnější investiční produkty

·         Sledovat trh a vývoj

·         Rozložit jednotlivé investice

Rizika spojené s neočekávanou změnou

I toto patří mezi známá investiční rizika, která ale nejde vždy jednoduše předvídat. Jedná se třeba o takové, které jsou spojeny s politickými událostmi, nebo jsou spojeny se sociálně patologickými jevy. Patřit sem mohou ale i různé regulace a embarga, nebo přírodní katastrofy. Z dlouhodobého hlediska se jedná o rizika, které je velmi těžké dobře odhadnout.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Penízkov.cz

Štítky: investice

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Penízkov.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Penízkov.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Penízkov.cz.

Z dalších webů vybíráme